Aktualne działania Fundacji

null

Blog

null

Vlog

null

Podcast

EVS - ERASMUS +

Fundacja Mobilni Polacy od 2011 roku pracuje z wolontariuszami międzynarodowymi w ramach  programu Youth in Action (obecnie Erasmus+) oraz z wolontariuszami lokalnymi w powiecie milickim. Do tej pory byliśmy organizacją koordynującą w pięciu projektach EVS w których brało łącznie ponad 30 osób. Dzięki naszemu udziałowi w roli organizacji wysyłającej, ponad dziesięć osób wyjechało na projekty EVS w innych krajach. Otrzymaliśmy  akredytację na goszczenie wolontariuszy EVS w latach 2015-2018 w ramach programu Erasmus+ . W latach 2014-15 przeszliśmy pozytywnie kontrole  naszych projektów, przeprowadzane przez pracowników  Narodowej Agencji i zewnętrznych akredytorów.

Jako organizacja koordynującą inspirujemy i inicjujemy działania, które aktywizują społeczność lokalną, włączając ją w „obieg” działań projektowych, odbywających się w poszczególnych organizacjach goszczących, jako ich współautora i aktywnego aktora zdarzeń, a nie jedynie biernego odbiorcę. 

Przykładami tego rodzaju akcji włączających mieszkańców są m.in.:

  1. Formuła „żywej biblioteki” – w której wolontariusz jest dostępny w określonych godzinach w czytelni miejskiej biblioteki i prowadzi rozmowy z mieszkańcami (zarówno z grupami zorganizowanymi jak i osobami prywatnymi odwiedzającymi bibliotekę). W ten sposób rodzą się pomysły na wspólne działania i budowane jest zaufanie. – organizacja goszcząca – Gmina Milicz
  2. „Malowanie dźwiękiem”– performance odbywający się kilka razy w okresie wiosennym i letnim który angażuje przechodniów i wolontariuszy (w roli dyrygentów i scenarzystów).
  3. Cała seria spotkań bilateralnym i w większym gronie pomiędzy lokalnymi organizacjami (składającymi się z mieszkańców), takimi jak m.in. Uniwersytet III wieku, OHP, PCK, Caritas, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Stow. Abstynent., Klub sportowy Ziemia Milicka i innymi,  a wolontariuszami jako „grupą cudzoziemców” w celu dzielenia się tradycjami, sposobami działania, kulturą organizacji, doświadczeniami jej członków itp. – organizacji goszczących – Gmina Milicz, MSPDiON i Powiat Milicki.
  4. Pikniki integracyjne w miejskim parku przy świetlicy środowiskowej, wolontariuszy i mieszkańców połączone z warsztatami cyrkowymi, grą w siatkówkę i w dwa ognie, rozmową, grami planszowymi. Również wszyscy aktualnie uczestnicy EVS.
  5. Mecze piłkarskie, siatkarskie i piłki wodnej, oraz biegi i konkursy pływackie – wspólna organizacji tych wydarzeń, a następnie branie w nich udziału przez wolontariuszy i mieszkańców buduje więzi i podstawę do zmiany postaw ksenofobicznych i zmianę na postawę otwartą
  6. Konkursy wiedzy, w których konkurują wolontariusze i uczniowie szkół średnich, wzbudzające zawsze dużo emocji, wspólnie przygotowywane, włącznie z pozyskiwaniem lokalnych sponsorów fundujących pizze bądź tort dla zwycięskich drużyn.

 

Jesteśmy w trakcie realizacji  2 projektów długoterminowych w których koordynujemy działania 12 wolontariuszy. Gościliśmy też kilkunastu wolontariuszy w ramach zewnętrznych projektów short-term EVS (organizacji tureckiej).

 

Od połowy  2014 do września 2015 roku nasi ukraińscy wolontariusze regularnie przybliżali sytuację w obszarze konfliktu uczniom szkół średnich i gimnazjów, i jako ludzie bezpośrednio dotknięci działaniami wojennymi (jeden z wolontariuszy był wcielony jako student do armii i brał udział w wojnie) mieli bardzo dużą siłę oddziaływania na wyobraźnię i emocje młodzieży szkolnej powiatu milickiego. Uważamy, że przynajmniej w części naszą zasługą jest brak negatywnych zachowań ani nawet komentarzy w sieci, wobec pojawiających się w społeczności lokalnej szukających pracy osobach z Ukrainy.

 

We wrześniu 2015 przyjechało do nas dwoje wolontariuszy z Turcji, pracujących wcześniej w obozie dla uchodźców na granicy syryjskiej, w mieście Mardin, obecnie pracują oni w KOM z dziećmi i młodzieżą, jednocześnie ucząc się nowych technik pracy i organizacji zajęć, aby po powrocie do Turcji kontynuować swoją pomoc dla Syryjczyków (głównie dzieci rozdzielonych z rodzicami) w swoim rodzinnym mieście. Są dla nas skarbnicą wiedzy o problemach uchodźców i ich realnej sytuacji, z której regularnie korzystamy edukując społeczność lokalną i oswajając różne rodzące się w Polakach racjonalne ale i często irracjonalne lęki i obawy.