Aktualne działania Fundacji

null

Blog

null

Vlog

null

Podcast

Europejski Korpus Solidarności i ERASMUS +

Fundacja Mobilni Polacy to inicjatywa mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej w powiecie milickim, promocję wolontariatu lokalnego oraz międzynarodowego (EKS – Europejski Korpus Solidarności), wspieranie idei wspólnej Europy oraz walkę z wszelkimi uprzedzeniami, występującymi w społeczeństwie. Nasze działania w ramach projektów programów europejskich Youth in Action, European Voluntary Service, Erasmusa+, a obecnie Europejskiego Korpusu Solidarności i Erasmus + prowadzimy od 2011, starając się budować społeczeństwo otwarte w rozumieniu Karla Poppera, na przekór wciąż pojawiającym się prądom totalistycznym, wykluczającym czy zamykającym.
Przy czym pozostajemy w dialogu z kulturą i tradycją Polski oraz z jej religijnym dziedzictwem chrześcijańskim. Przez co
rozumiemy aktywne uczestnictwo w uroczystościach i wydarzeniach mających charakter upamiętniający, edukujący lub
kulturotwórczy we współpracy z innymi podmiotami życia społecznego.
Fundacja rozumiana jako grupa ludzi, przez blisko 10 lat działalności stała się depozytariuszem sporej wiedzy instytucjonalnej, zgromadzonej przez ludzi, którzy wokół niej i w niej samej aktywnie funkcjonują i pracują od lat z wolontariuszami przyjeżdżającymi z różnym zapleczem kulturowym czy społecznym oraz z oczywistymi różnicami wynikającymi z różnic narodowościowych, rozumianych jak zanurzenie w innej tradycji i kulturze. Poza działaniami stricte projektowymi, dotyczącymi wolontariatu, każdy z nas angażuje się w różne inne społeczne i zawodowe działania, w
których jednak zawsze staramy się wplatać, eksponować i promować wartości tożsame z tymi, które stoją u genezy Europejskiego Korpusu Solidarności.
Oto lista projektów long-term, które koordynowaliśmy, a w części również gościliśmy wolontariuszy:

2011 Enjoy diversity in local dimension
2012 Meeting among the forests and ponds
2013 Everybody is a citizen of Europe- old, young, disabled or healthy
2014 Volunteering activates and increases the awareness of European citizenship
2015 Province is a state of mind not place on the map of Europe
2015 Volunteers, unemployed, students and people with disabilities together looking for their place in
the labor market in Europe.
2016 Creativity plus soft skills as a key to success not only in a whole life but also at a labour market
2017-2018 EVS volunteers as a example of good impact of diversity and „strangers” for community –
on contrary to common fears against emigrants and refugees in Poland, especially in local
communities.
2017-2018 EVS volunteers sounds proud – we are those who believe that good change is something
more than political phrase – we are able to create good change.
2018-2019 Voluntary work means small steps for big change
2020 -2021 ESC – Solidarity between Continents (Tunezja)
2021 -2022 Rebuilding volunteering after pandemic experience (Polska, Milicz)
W projektach długoterminowych brali udział wolontariusze z większości krajów UE,  a także Turcji,  Macedonii, Chorwa i Kaukazu, Rosji, Ukrainy i Białorusi .
Organizujemy też wolontariaty krótkoterminowe z partnerami z Turcji oraz z Tunezji. Zajmowaliśmy się dotychczas głównie koordynowaniem, ale także goszczeniem i wysyłaniem wolontariuszy EVS (European Voluntary Service) a obecnie EKS. (Europejski Korpus Solidarności)
Organizacje które współpracują z nami od lat jako miejsca goszczące wolontariuszy to: Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 w Miliczu, Fundacja KOM, oraz Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci  i Osób Niepełnosprawnych.