O Fundacji

FUNDACJA MOBILNI POLACY

Fundacja Mobilni Polacy to inicjatywa mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej w powiecie milickim, promocję wolontariatu lokalnego oraz międzynarodowego (EVS),  wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego i wszelkich działań emancypacyjnych, pozwalających na uzyskanie niezależności (również finansowej;) młodym twórcom.  

Nasze działania w ramach projektów EVS i programu Youth in Action, a obecnie Erasmus +,  prowadzimy od 2011. Zajmujemy się zarówno koordynowaniem, goszczeniem jak i wysyłaniem wolontariuszy EVS.

Naszą pracę dostrzega społeczność lokalna, w której krajobraz działania Fundacji Mobilni Polacy i wolontariuszy wpisały się w ciągu ostatnich 4 lat bardzo intensywnie i pozytywnie.

 

Czego dowodem choćby :

  • stałe kawiarenki językowe dla mieszkańców i wolontariuszy, w których jedni uczą się języków obcych, a wolontariusze EVS – jęz. polskiego.
  • gry i zabawy rozwijające kreatywność dzieci i młodzieży – gry miejskie scenariuszowe,  turnieje gier planszowych.
  • włączanie się wolontariuszy EVS  Fundacji Mobilni Polacy w organizacje obchodów lokalnych, narodowych, a nawet religijnych wydarzeń, w których bierze udział cała społeczność: m.in. 8 marca, Wielkanocne Śniadania, 3 maja, 1 i  4 czerwca, Americans Cars Mania, Dni Milicza, Dni UE, Święto Sadów, Powstanie Warszawskie, Święto Karpia, 1 września, 17 września, Dzień Wolontariatu, Mikołaj, Wigilie Bożego Narodzenia z różnymi grupami, które zapraszają wolontariuszy i wiele innych.
  • organizacja lokalnych zbiórek i akcji charytatywnych
  • happeningi, perfomance’e, wieczory międzykulturowe i przedstawienia teatralne
  • imprezy integracyjne takie jak spływy kajakowe, gry w paintball, biegi terenowe i inne spotkania nieformalne ze społecznością lokalną.

 

Większość tych działań jest wykonywanych przez wolontariuszy poza ich głównymi aktywnościami w ramach org. goszczących, ale przy ich wsparciu i zachęcie, w celu budowania jeszcze silniejszej więzi z mieszkańcami, nie tylko realizacji wolontariatu „wewnątrz organizacji goszczącej”.

Na przestrzeni kilku lat z Fundacją współpracują byli wolontariusze EVS, Polacy którzy wrócili z emigracji, oraz emigranci z Ukrainy i Rosji, którzy osiedlili się na terenie powiatu milickiego. Włączanie takich osób w prace Fundacji jest dla nas ważne, bo mają one dzięki swoim osobistym doświadczeniom szerszą perspektywę i większą wrażliwość na problemy obcokrajowców, często niedostrzegalne dla osób żyjących cały czas tylko w jednym kraju.

Pomagamy również lokalnej młodzieży w organizacji wymian młodzieżowych (ponad 200 osób uczestniczyło już w powiecie milickim w wymianach młodzieżowych organizowanych przez nas). Organizujemy także treningi umiejętności miękkich dla mieszkańców powiatu milickiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Dzięki naszej aktywności w powiecie milickim gościło już blisko 40 wolontariuszy  EVS (krótko i długoterminowych). Ich obecność tutaj realnie wpływa na przełamywanie różnych stereotypów: narodowościowych i kulturowych (np. „leniwi Włosi”, „kochliwi Hiszpanie”, „nudni Niemcy”, „groźni Turcy”) etnicznych, religijnych (np. „niebezpieczni islamiści”), zawodowych (np. kwestie porównania płac minimalnych dla osób bezrobotnych np. w Hiszpanii i Polsce), płciowych (np. „słaba płeć” kontra „macho”).

Poprzez wspólną pracę wolontariuszy z Europy i krajów partnerskich oraz lokalnej młodzieży i pracowników fundacji, udowadniamy, że współpraca „na dole” jest wartością, bez której Unia Europejska będzie tylko biurokratycznym kolosem na glinianych nogach.

Współpracujemy z lokalnymi samorządami, instytucjami publicznymi oraz innymi NGO-osami, w celu podniesienia jakości działań, jakie przeprowadzamy na rzecz społeczności lokalnej.  Bardzo dobrze układa się nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, jednym z większych tego typu w Polsce.

Wolontariusze EVS  stali się integralną częścią tej instytucji, w pełni docenianą przez stałych pracowników i osoby niepełnosprawne. Zauważalne jest większe zaufanie, jakim obdarzani są nowi wolontariusze w Stowarzyszeniu, początkowy dystans  i obawy zamieniają się wręcz w postawy afirmacyjne.

Naszym nowym NGO-osowym partnerem jest Fundacja KOM – Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny,  która pod koniec  2014 roku otrzymała akredytacje jako organizacja goszcząca EVS i coraz lepiej sprawdza się jako org. goszcząca, będąc miejscem nastawionym na pracę metodami edukacji pozaformalnej, i jednocześnie instytucją kulturotwórczą  z powodzeniem konkurującym z miejskimi instytucjami kultury, co daje naturalne pole do zapoznawania się mieszkańców z  w jakimś stopniu wciąż egzotycznymi dla nich osobami pochodzenia arabskiego bądź tureckiego.

Jako org. koordynująca i mająca największe doświadczenie lokalnie w obszarze EVSu, prowadzimy również szkolenia i warsztaty dla osób zajmujących się wolontariatem w organizacjach goszczących, zachęcamy również kadrę tych instytucji do braniu udziału w odbywających się szkoleniach dla mentorów i koordynatorów EVS organizowanych przez Narodową Agencję  i  SALTO.

Pomagamy także organizować czas wolny wolontariuszy, aby ich aktywności, poza regularną pracą w organizacjach goszczących, była rozwijająca zarówno dla nich, jak i inspirująca i wnosząca nową jakość w życie społeczności lokalnej.

null

Ludzie Fundacji

null

Partnerzy i organizacje goszczące

null

Aktualne działania