Ludzie Fundacji

Osoby tworzące fundację

Siłę i potencjał naszej fundacji stanowią ludzie, którzy ją założyli i którzy z nią współpracują. Wśród osób współpracujących z fundacją są koordynatorzy i byli uczestnicy programu EVS.

W zespole mamy także psychologów i pedagogów. Są ludzie, którzy na co dzień piszą i realizują wnioski UE.

Wszyscy mamy doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi, niektórzy z nas przez wiele lat, jako nauczyciele i organizatorzy lub liderzy wymian młodzieżowych,  opiekunowie na obozach harcerskich i innych formach wypoczynku zorganizowanego młodzieży i dzieci.

Jesteśmy również od wielu lat zaangażowani w lokalne życie wspólnoty lokalnej,  poprzez członkostwo w innych stowarzyszeniach i organizacjach. 

Staramy się gromadzić wokół naszej Fundacji ludzi kreatywnych, otwartych, ciekawych świata.  Często są to studenci wrocławskich uczelni wyższych, uczniowie lokalnych szkół średnich, ale również osoby czynne zawodowo w lokalnych instytucjach, oraz seniorzy dysponujący dużą ilością czasu i doświadczeniem, którego nie chcą marnować siedząc bezczynnie w domu. 

 

Zbigniew Drzewiecki – koordynator EVS, prezes fundacji Mobilni Polacy, absolwent dziennikarstwa, studiów podyplomowych „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi”. Dotychczas koordynował 7 projektów EVS, oraz współorganizował 7 Wymian Młodzieżowych.  W przeszłości uczestniczył w projektach EVS w każdej z ról – jako wolontariusz EVS w Macedonii, jako mentor i jako pracownik organizacji goszczącej.  Od lat aktywnie działający na rzecz budowania lokalnych i regionalnych partnerstw pomiędzy organizacjami III sektora, a Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Agata Kopańska – nauczyciel języka angielskiego, wcześniej wolontariuszka EVS na rocznym projekcie na Litwie, magister anglistyki, obecnie aktywna mentorka i współorganizatorka wielu eventów, które w ramach fundacji realizujemy w trakcie trwających projektów EVS. Uczestniczyła w wielu treningach, aby rozwinąć swoje umięjętności trenerskie i mentorskie m.in.: “ SOHO Supporting EVS”, “Mentor Plus- Improving mentorship in EVS ”,„Volunteering makes a differences in the host organization SOS children’s Village”. Świetnie rozumiejąca i aktywnie wspierająca rozwój i aktywizację małych wiejskich społeczności, ponieważ mieszka w wiosce oddalonej od Milicza, w której jedynym ośrodkiem potencjalnie kulturotwórczym jest oddział biblioteki gminnej.

Małgorzata Biernacka – psycholog, pracownik org. goszczącej w opisywanym projekcie – Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, od 3 lat zaangażowana w projekty EVS realizowane w powiecie milickim. Uczestniczyła w kursach mentoringu organizowanych przez N A oraz treningach Salto. Koordynuje prace wolontariuszy w organizacji  goszczącej, oraz organizuje szkolenia dla wolontariuszy z zakresu umiejętności miękkich przydatnych w trakcie EVS jak i z punktu widzenia życiowego, samorozwoju każdego młodego człowieka (radzenie sobie ze stresem, komunikacja niewerbalna, team-building itp.).

Adriana Całujek – psycholog, animator i twórca innowacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, koordynator EVS u naszego nowego partnera (od 2015 roku z oficjalną akredytacją NA na goszczenie wolontariuszy EVS) – Fundacji Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny. Zaangażowanie Ady w realizację projektów EVS na terenie powiatu milickiego zdecydowanie wykracza poza spełnianie roli koordynatora bieżącej pracy dla wolontariuszy w jednej z organizacji goszczących. W trakcie poprzednich  projektów EVS włączała się w całokształt prac organizacji koordynującej i dzięki temu ma wiedzę i kompetencje zapewniające sukces kolejnym realizowanym przez nas projektom. W kwietniu 2015 roku brała udział w szkoleniu organizowanym dla osób z organizacji zajmującej się EVS przez Narodową Agencję dodatkowo pogłębiając swoją znajomość tematyki wolontariatu europejskiego.

Jan Bembnowicz – senior, emeryt, aktywny członek wielu organizacji, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Lwowa oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pracował w wielu branżach i instytucjach,  spędził wiele lat w Nowym Jorku, stąd bardzo cieszy go możliwość rozmowy z naszymi wolontariuszami w języku angielskim.

Sławomir Obrzut – pracownik  org. goszczącej – Gmina Milicz. Były nauczyciel matematyki i fizyki, ale również praktyk nauczania nieformalnego, wychowawca  młodzieży i dzieci w Świetlicy Środowiskowej,  biorący udział w projektach EVS na terenie Gminy Milicz.

Michał Szymkowiak  – pracownik fundacji od dwóch lat, absolwent milickiego liceum, obecnie student zaoczny na uniwersytecie wrocławskim, aktywnie biorący udział we wszystkich działaniach EVSowych w poprzednich projektach, dzięki czemu nabył duże doświadczenie w pracy z wolontariuszami, a młody wiek ułatwia mu kontakt i porozumienie z młodszymi uczestnikami projektów. Dba o rozliczenia finansowe FMP.

Ozgur Yuksel – Mentor, były wolontariusz EVS, goszczący przez rok w Fundacji Mobilni Polacy, pochodzący z Turcji. W Miliczu spotkał miłość swojego życia i założył rodzinę. Jest nieocenionym wsparciem dla wszystkim wolontariuszy, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem tureckich.

Juliusz Pasieka – Mentor wolontariuszy EVS  i przyjaciel FMP. Zapalony podróżnik i sportowiec. Maratończyk i Runmagedończyk. Członek klubów sportowych i turystycznych. Aktywnie uprawia kajakarstwo, jeździ na rolkach i rowerze górskim. Uwielbia piesze wędrówki po Polsce i Europie. Często zaprasza wolontariuszy na wspólne wyprawy.

Daria Jaśków – studentka  zaoczna administracji publicznej we Wrocławiu, absolwentka milickiego I LO im. Armii Krajowej. Pomaga na co dzień wolontariuszom oraz współredaguje nasze strony w social-mediach.