Gmina Milicz

ORGANIZACJA GOSZCZĄCA WOLONTARIUSZY EVS - PARTNER FUNDACJI MOBILNI POLACY

Jako jednostka samorządu terytorialnego Gmina Milicz ma duże możliwości prowadzenia, wspierania i uatrakcyjniania przebiegu wolontariatu międzynarodowego, odbywającego się w podległych jej instytucjach – a) szkołach i obiektach sportowych (basen i hale sportowe), b) świetlicy środowiskowej Chatka Puchatka, oraz w c) Ośrodku Kultury i bibliotece.

 

Wolontariusze w zależności od własnych predyspozycji i tematyki konkretnego projektu, zgodnie z sugestią akredytatora z roku 2015,  realizują swój EVS w ramach jednej z tych trzech „ścieżek” przebiegu EVSu w org.  goszcz. Gmina Milicz.  Minimalizujemy w ten sposób ryzyko zagubienia wolontariusza w gąszczu różnych instytucji, w którym przebieg jego EVS mógłby stać się mniej przejrzysty, zarówno dla niego samego, jak i dla org. goszczącej i koordynującej.

            Działania EVS są obecnie  realizowane przez 2 wolontariuszy: jednego w Świetlicy Środowiskowej „Chatka Puchatka” oraz okalającym ją kompleksie boisk, plenerowej siłowni  i parku miejskiego drugą osobę w Szkole podstawowej nr 2, liczącej ponad 1000 uczniów, i przyległyh obiektach.

Gmina Milicz aktywnie działa na rzecz wspierania organizacji pozarządowych na jej terenie, rozumiemy ważną rolę tzw. trzeciego sektora w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz spójności społeczności lokalnej. Dostrzegamy wiele obszarów działań, jak choćby koordynacja wolontariatu, tak lokalnego jak i międzynarodowego, w których organizacje pozarządowe sprawdzają się lepiej niż formalne biura i instytucje.

Dlatego staramy się tworzyć warunki do aktywnej i ciekawej pracy wolontariuszy na naszym terenie, wiedząc, że jej efekty wrócą do nas w postaci bardzo wymiernych efektów zmiany społecznej – jak chociażby aktywizacji  grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, czy poszerzeniem horyzontów kulturowych i kompetencji językowych młodzieży szkolnej.

 

Projekty EVSy wspieramy i realizujemy jako organizacja goszcząca od 2011 roku, i nie mamy wątpliwości co do ich celowości i efektywności, szczególnie w tak małych ośrodkach miejskich jak Milicz i szczególnie w takiej sytuacji międzynarodowej jak obecnie. Bardzo przydaje się obecność tej grupy obcokrajowców, których aktywność, optymizm i chęć pomocy, stanowią doskonały kontrargument przeciwko wszystkim tym, którzy starają się szerzyć hasła ksenofobiczne czy antyeuropejskie, w powiecie o dużym bezrobociu, jakim jest Powiat Milicki,  niestety padające często na podatny grunt.

Staramy się, aby nasi etatowi animatorzy, nauczyciele i wychowawcy przejmowali choć w części, styl działania osób z organizacji pozarządowych, i wychodzili poza sztywne ramy pracy od godz. 8 do 15. Udaje się to w coraz większym stopniu właśnie w instytucjach gminnych, w których wolontariusze są włączani w działania od dawna – w Ośrodku Kultury, Szkole Podstawowej i krytej pływalni, Bibliotece miejskiej, oraz w Świetlicy Środowiskowej Chatka Puchatka. Dlatego kontynuacja współpracy z NGO Fundacja Mobilni Polacy, i z wolontariuszami EVS, choćby z powodu wymiany dobrych praktyk jest dla nas wszystkich korzystna –  wolontariusze i pracownicy NGO uczą się wielu efektywnych sposobów pracy od pracowników naszych jednostek budżetowych, choćby jak komunikować się z rodzicami, trudną młodzieżą, seniorami i innymi grupami odbiorców gminnych usług kulturalnych i oświatowych, jak organizować sobie pracę, czy jak odnajdywać balans pomiędzy działaniami i ich planowaniem i ewaluowaniem ich efektów.

 

Gmina Milicz jest partnerem Fundacji Mobilni Polacy  i organizacji goszczącą EVS od 2011 roku. Gmina wspiera wszelkie działania na rzecz poszerzania świadomości europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  Dotychczas pełniła rolę organizacji goszczącej dla 8 wolontariuszy EVS, uczestnicząc w 6 projektach długookresowych wolontariatu europejskiego.

Działania podejmowane w ramach poprzednich projektów to przede wszystkim włączanie wolontariuszy międzynarodowych w codzienne życie szkół i innych instytucji publicznych pracujących z młodzieżą: biblioteki, świetlice, Ośrodek Kultury, kluby sportowe. Przygotowanie zajęć dla młodzieży z pracownikami ośrodka, zajęcia plastyczne  teatralne, fotograficzne, studio muzyczne, nauka języka.

Wolontariusze goszczeni przez gminę Milicz wspomagają opiekunów dzieci i młodzieży, realizują swoje autorskie pomysły na dzielenie się własną wiedzą i kulturą z młodymi mieszkańcami Milicza, prowadzą zajęcia nieformalnej edukacji z elementami sportowymi, plastycznymi, nauki języków.

 

Gmina Milicz otrzymała w roku 2015 kolejną akredytację na goszczenie wolontariuszy do roku 2018 i obecnie gości 2 wolontariuszy, z Węgier oraz Hiszpanii, którzy pracują w Świetlicy Środowiskowej Chatka Puchatka oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 i na krytej pływalni.

           Wolontariusze w regularnych feedbackach wyrażają zadowolenie z  jakości pracy, form edukacji  i nowych doświadczeń jakie zdobywają w naszych instytucjach, również „odbiorcy” ich działań – młodzież i dzieci, oraz współpracownicy bardzo pozytywnie komentują przebieg projektu i zaangażowanie wolontariuszy.

 

Poprzez sztukę (koncerty i przedstawienia teatralne)  i edukację nieformalną (na boiskach, placach zabaw, siłowniach, ale również w klasach szkolnych w trakcie lekcji historii, angielskiego i godz. wychowawczych) podejmowaną przez   wolontariusy EVS  zmieniamy postawy młodych ludzi i całej społeczności  lokalnej wobec wschodnich sąsiadów i innych „obcych” – z lekceważąco-wrogiej na akceptującą. Jesteśmy wstanie zbudować mosty i na nowo zafascynować Polaków językiem i kulturą krajów i ludzi, którzy nie ze swojej winy wciąż znajdują się poza obszarem „wolnego świata”.

 

            Przykładamy dużą wagę jako organizacja goszcząca do spersonalizowania kontaktów między wolontariuszem, a pracownikami naszych instytucji, w których bezpośrednio wolontariat się odbywa.