Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny – KOM

ORGANIZACJA GOSZCZĄCA WOLONTARIUSZY EVS - PARTNER FUNDACJI MOBILNI POLACY

Jesteśmy fundacją, która działa od 2013 roku  w obszarze kultury i oświaty. Prowadzimy kursy i szkolenia, organizujemy zajęcia edukacyjno-wychowawcze i wydarzenia o charakterze kulturalnym.

 

Nadrzędna ideą fundacji KOM – Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny jest rozwijanie nieograniczonej  wyobraźni młodych ludzi, poprzez wszechstronny rozwój  w ośmiu obszarach inteligencji: językowej, ruchowej, matematyczno-logicznej, przestrzenno- wizualnej, przyrodniczej, muzycznej, intra- i interpersonalnej.

KOM mieści się w  sercu Doliny Baryczy i obszaru Natura 2000 i jest otwarte dla wszystkich, których łączy pasja odkrywania.

Wycieczki ze szkół i przedszkoli z całego województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, przyjeżdżają do nas, aby wziąć udział w inspirujących programach edukacyjnych.

Nauczyciele wiedzą, że jest tu odpowiednia przestrzeń  do przeprowadzenia oryginalnych programów zajęć. Rodziny spędzają w KOM weekendy, korzystając z pięknie zaprojektowanych wnętrz.

Rodzice mają chwilę czasu dla siebie, podczas gdy ich dzieci, pod opieką doświadczonych animatorów, dają się pochłonąć twórczym zabawom, które umożliwia zaplecze artystyczne i multimedialne KOM.

Młodzież z Milicza i okolicznych miejscowości znajduje tu doskonałe warunki do debiutów muzycznych, pierwszych wystaw plastycznych czy występów aktorskich.

Swobodę i atmosferę inspiracji, którą daje KOM chętnie wykorzystują instytucje naukowe i nowoczesny biznes.

 

Wspieramy talenty artystyczne, stymulujemy wyobraźnie, aktywizując dzieci i młodzież do działań twórczych. W swoich programach edukacyjnych w każdym odkrywamy odkrywcę! Dzięki nam świat nauki i edukacji jest dla dzieci atrakcyjny, rozbudza ciekawość i inspiruje do zdobywania wiedzy.

 

Mamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi. Nasza kadrę wyróżniają wysokie kwalifikacje zawodowe z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk artystycznych oraz zarządzania organizacjami oświatowymi.

 

Budynek, w którym obecnie znajduje się Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, do niedawna mieścił milicką fabrykę bombek. Wykonywane tradycyjnymi metodami i ręcznie zdobione, bombki z Milicza były znane i rozpoznawane na całym świecie. Ceniono je za dobrą energię, jaką wnosiły do domów swoich nabywców. Historia i ciekawa, industrialna stylistyka budynku zainspirowały nas, kiedy poszukiwaliśmy siedziby dla KOM.

 

Nasza misja zakłada budowanie świadomości historycznej i społecznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zaszczepianie pasji do działań kreatywnych. Rola, jaką fabryka bombek odegrała w historii Milicza, oraz pozytywny przekaz, jaki niosą ze sobą choinkowe ozdoby, sprawiły, że postanowiliśmy zachować i zaprezentować dorobek miejsca, a sam budynek zaadaptować do naszych celów.

 

Dwie sale KOM w szczególny sposób służą naszym gościom. W Komnacie Bombki prezentujemy zachowaną przez nas kolekcję 6400 oryginalnych milickich bombek, zaprojektowanych i wykonanych w ciągu wielu lat funkcjonowania fabryki. Druga, to Galeria Druha Bolka. Tu zebraliśmy obfitą dokumentację, puchary odznaczenia, fotografie, a także specjalnie przystosowany sprzęt sportowy, którego używał Bolesław Zajiczek, wybitny milicki sportowiec i społecznik.

Architektonicznie, adaptacja stanowi mariaż surowego, postindustrialnego stylu hali fabrycznej, wybudowanej w XXX roku, z elastycznością i prostotą rozwiązań współczesnego designu. Stare splata się z nowym. W KOM nic nie jest przypadkowe, a zarazem wszędzie odczuwa się pełną swobodę i harmonię z przestrzenią, która inspiruje i pobudza kreatywne myślenie. KOM został zaprojektowany, by czuć się w nim dobrze. Wielki metraż, wysokie stropy, modułowa zabudowa wewnętrzna i duża ilość odrębnych wejść do budynku, tworzą świetne warunki do różnorodnych typów zajęć. Nasze sale są dobrze wyposażone i łatwo je dostosować, niezależnie od tego, czy organizuje się w nich szkolenie, koncert, warsztaty malarskie czy zajęcia edukacyjne. Nasza przestrzeń inspiruje do działania.

 

Wolontariusze EVS korzystają z potencjału jaki oferuje nasz Fundacja, aktywnie współpracując i tworząc nową jakość aktywości dla dzieci i młodzieży, dzięki synergii doświadczeń kulturowym wolontariuszy, ich umiejętności i praktycznych zdolności naszej kadry. Traktujemy wolontariuszy jako wartość dodaną do każdego scenariusza zajęć, jaki oferujemy dla dzieci i młodzieży w Miliczu, dlatego są mają oni w większości programów swoje „5 minut”, tworzone autorsko przez wol. EVS, z pomocą ze strony pracowników KOM-u.

Gościliśmy już kilkunastu wolontariuszy w ramach short-term EVS, oraz troje (łącznie z obecnymi dwojgiem) na long term EVS. Do każdego z nich podchodziliśmy indywidualnie, nieszablonowo, oferując pełną pomoc w adaptacji  w nowym miejscu pracy i zamieszkania.

Regularnie w KOM realizujemy przedstawienia i wydarzenia kulturalno-artystyczne otwarte dla całej społeczności milickiej: są to m.in. inscenizacje teatralne, nowoczesne perforamance’e, malowanie graffiti,  koncerty muzyków z Opery Wrocławskiej i Filharmonii, a z drugiej strony konkursy wokalne młodych lokalnych talentów. W każdym z tych wydarzeń pomoc i współpraca wolontariusza EVS o duszy artysty będzie ciekawym, poszerzającym nasze horyzonty, wsparciem dla zespołu pracowników KOM.

 

W KOM pracujemy z młodymi ludźmi na kilku płaszczyznach. Na płaszczyźnie programowej, nasze zajęcia edukacyjne i animacyjne to gry i zabawy oparte na założeniach teorii Inteligencji Wielorakich. Teoria, opracowana w 1983r. na Uni. Harvarda, zakłada istnienie kilku rodzajów inteligencji.  Teoria ta doskonale koresponduje z używanymi w trakcie projektów EVS edukacją poza i nieformalną. W nowoczesnym ujęciu, zarówno zdolności lingwistyczno – logiczne, jak i kinestetyczne czy interpersonalne to zbiór talentów, określających sprawność człowieka.

Poszczególne rodzaje inteligencji wzajemnie na siebie wpływają, tworząc dynamiczne konfiguracje, które ulegają stopniowym zmianom przez całe życie. Determinują życie i są przez nie determinowane.  W naszych zajęciach dążymy do efektu pozytywnych sprzężeń pomiędzy rodzajami inteligencji, w ten sposób, że jeden jej rodzaj angażuje i wzmacnia drugi, prowadząc do zrównoważonego rozwoju.  Edukatorzy prowadzą zajęcia w różnorodny sposób przy użyciu muzyki, w trybie indywidualnym i w pracy w grupach, za pomocą scenek i gier logicznych, z wykorzystaniem multimediów, z wydzielonym czasem na zajęcia kreatywne czy ruchowe.

Równocześnie, treść lub fabuła każdego z programów opiera się na wykorzystaniu wiedzy o regionie, informacji kulturowych, historycznych lub przyrodniczych. Splatając ze sobą: formułę gry i zabawy, zasady oparte na podstawach teorii Inteligencji Wielorakich, oraz treści związane z programem nauczania i dostosowane do grup wiekowych, oferujemy zajęcia wciągające i ciekawe, zgodne z naturalnymi predyspozycjami uczestników i dające autentyczną satysfakcję z osiągniętych efektów. (scenariusze gier i programów na stronie www KOM)

Dzięki temu szerokiemu wachlarzowi zajęć i warsztatów prowadzonych w ramach działań Fundacji  wolontariusz EVS zyska możliwość promowania różnorodności międzykulturowej wśród społeczości lokalnej, pozna możliwości płynące z pracy przy użyciu edukacji poza i nieformalnej, a także zyska wiedzę z zakresu pracy dużego i dobrze rozwiniętego NGOsa jakim jest Fundacja KOM.

Przestrzeń, którą stworzyliśmy w dawnej milickiej fabryce bombek jest piękna i pełna harmonii. Pobudza do kreatywnego myślenia.  Dzięki starannemu zaprojektowaniu i wykonaniu przez artystów z wrocławskich uczelni artystycznych, zaciekawia i przyjemnie się w niej przebywa. Funkcjonalność pomieszczeń w naturalny sposób pobudza do działania, twórczej aktywności. Wyposażenie wszystkich sal i pracowni jest pomysłowe i uniwersalne. KOM stwarza warunki do zajęć ruchowych, plastycznych oraz z użyciem multimediów.

 

Idea Nowoczesnej Edukacji wyraża się w tworzeniu środowiska, metod i narzędzi, przy pomocy których łatwiej jest pozyskać uwagę młodego człowieka i zilustrować znaczenie wiedzy, oraz, przede wszystkim, rozumienia otaczającego go świata. (To metody nastawione na rozbudzenie postawy poznawczej, naukę analitycznego myślenia i kreatywnego działania, w pełni korespondujące z tymi, które wskazuje jako optymalne program Erasmus+ i projekty EVS). Również, na rozpoznanie swoich silnych stron i talentów, doświadczenie radości z osiągniętych sukcesów. W konsekwencji – wzbudzenie autentycznej pasji do samorozwoju.

 

Pomagamy całej społeczności lokalnej:  rodzicom, dzieciom, młodzieży i nauczycielom, poszukującym narzędzi i sposobów jak najefektywniejszych form uczenia się poprzez doświadczenie i działanie.

Pomagamy młodych artystom, lub osobom chcącym obudzić lub odnaleźć pasję i talent  w przekuwaniu ich marzeń na rzeczywistość – zapewniamy fachowe zaplecze, pomoc akustyka (w przypadku muzyków), konsultacje doktorantów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (w przypadku artystów sztuk wizualnych) , kursy  kreatywnego pisania (dla osób zainteresowanych słowem pisanym) i kursy podkastingu i obróbki dźwięku (dla przyszłych gwiazd radia i internetowej blogo-vlogo sfery).

Do wszystkich tych aktywności wolontariusz, w zależności od własnych preferencji i predyspozycji, będzie miał nieograniczony dostęp.

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do budowania spójnego i wiarygodnego wizerunku w mediach, stąd wolontariusz EVS będzie miał możliwość nauczenia się od naszych pracowników efektywnej pracy z grafiką, plikami dźwiękowymi, oraz  tekstem na stronach www i blogach.

 

Pozytywna energia, pasja i zaangażowanie, to  wspólne cechy wszystkich naszych pracowników i współpracowników. Każdy pracownik, edukator i animator to wyjątkowa, energiczna osobowość i źródło mądrej inspiracji. To zaangażowani ludzie, którzy potrafią wciągnąć uczestników w klimat prowadzonych zajęć i przekazać cenne wartości. Mimo młodego wieku organizacji, personel odpowiedzialny za realizację projektu składa się z ludzi posiadających duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, praktyków nauczania pozaformalnego, trenerów, nauczycieli, pedagogów i psychologów. Większość z nas zetknęła się już na wcześniejszych etapach kariery z różnymi projektami realizowanymi dziś pod wspólną nazwą „Erasmus+”. Pracownicy potrafią również komunikować się w języku angielskim i niemieckim. Głównym koordynatorem prac wolontariuszy EVS jest psycholog Adriana Całujek mająca doświadczenia w realizacji projektów EVS w powiecie milickim w latach ubiegłych. Drugą osobą, również bezpośrednio odpowiedzialną za wolontariuszy w czasie nieobecności Ady, jest Klaudia Mus, biegle władająca językiem angielskim i pełniąca wcześniej rolę mentorki w innych projektach EVS w Polsce. (Klaudia dołączyła do zespołu KOM w styczniu 2016 r.)

 

Motto naszego zespołu brzmi: „Wyobraźnia potęgą wiedzy”, dlatego nauka i zabawa z nami jest zawsze fascynującą przygodą i nieustannym wyzwaniem.  Uczniowie mogą w niej rozwijać swój potencjał i odkrywać własne uzdolnienia, środowisko rywalizacji zamienić na środowisko współpracy. Ucząc, pamiętamy, że współczesny świat premiuje tych, którzy potrafią być sobą, umieją myśleć i podejmować własne, nawet czasem niepopularne decyzje. Każdy rodzic, każdy nauczyciel i każdy młody człowiek są zaproszeni do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.

 

W latach 2014-2015 gościliśmy w KOM 12  wolontariuszy EVS, którzy przyjeżdżali z Turcji na Short-term EVS.  Wszyscy oni zapisali się dobrze w historii KOM, i odcisnęli swoje indywidualne piętno na naszych działaniach i programach realizowanych z dziećmi i młodzieżą. Dzięki nim nauczyliśmy się wiele o specyfice pracy w środowisku multikulturowym i nauczyliśmy się rozwiązywać i przewidywać wiele wynikających z tej sytuacji problemów, głównie komunikacyjnych.

Obecnie również gościmy dwoje wolontariuszy z Turcji w ramach 12 miesięcznego wolontariatu.  W tym roku w marcu, odbyły się szkolenia wewnętrzne, przeprowadzone przez Fundację Mobilni Polacy, jako organizację koordynującą, w celu poszerzenia naszych umiejętności pracy z wolontariuszami EVS. Większe wsparcie organizacji koordynującej ułatwia nasze działania, głównie poprzez szybsze identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i problemów i podpowiedzi jak je sprawnie rozwiązać, z korzyścią dla wolontariuszy, społeczności lokalnej oraz KOMu – czyli naszej organizacji.