MSPDiON

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
ORGANIZACJA GOSZCZĄCA WOLONTARIUSZY EVS - PARTNER FUNDACJI MOBILNI POLACY

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych to duży i doświadczony NGO, znana w całym kraju organizacja pożytku publicznego, działająca na rzecz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych, zatrudniająca ponad 150 osób i świadcząca usługi dla ponad 1500 osób z obszaru Dolnego Śląska, ale przede wszystkim koncentrująca się na pomocy niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu milickiego i okolicznych. Oprócz tradycyjnych  form terapii, placówki funkcjonujące w ramach MSPDiON poszerzają swoją ofertę o m.in. muzykoterapię, dogoterapię oraz hippoterapię,  a ich oferta stale się poszerza. Dzięki funkcjonowaniu MSPDiON zmieniło się postrzeganie terapii wśród osób niepełnosprawnych.

            Projekty EVS są dla nas ważne i potrzebne, szczególnie ze względu na napiętą sytuacje w Polsce i w Europie, sprzyjającą rozwijaniu się postaw dyskryminacyjnych, z którymi walka jest naszym statutowym zadaniem. Dlatego z całą mocą angażujemy się w tworzenie wolontariuszowi EVS przestrzeni i możliwości do jak najpełniejszego wyrażenie w obszarze kultury i nowoczesnych mediów swojego sprzeciwu wobec ksenofobii i nietolerancji, poprzez działania artystyczne i medialne, promujące jednocześnie naszą organizację. 

Działania Stow. obejmują nie tylko terapię prowadzoną w gabinetach przez specjalistów, ale także działania mające na celu włączenie osób niepełnosprawnych w społeczeństwo, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania, niwelowanie barier pomiędzy niepełnosprawnymi a resztą społeczeństwa.

Dlatego organizujemy wiele imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej w ramach których wolontariusze EVS mogą (i robią to) z powodzeniem wchodzić w pozytywne interakcje z mieszkańcami.

 

            Wspieramy wszelkie przejawy aktywności twórczej naszych podopiecznych   i wiążemy wielkie nadzieje z możliwością połączenia ich twórczych aspiracji z pracą wolontariuszy EVS. Przeprowadzamy co najmniej kilka inscenizacji teatralnych związanych z ważnymi w naszym kalendarzu wydarzeniami, by pokazać, że niepełnosprawność nie wyklucza kreatywności i zdolności tworzenia sztuki. Wsparcie wolontariusza w tym obszarze, lub nawet jego włączenie się w już realizowane przedsięwzięcia, z pewnością wzbogaci nasze środki wyrazu i zwiększy siłę oddziaływania na społeczność lokalną.

 

Na przestrzeni lat ewoluowała również filozofia samego MSPDiON. Efektem tego stanu rzeczy jest wyjście poza sztywne do niedawna ramy szeroko rozumianej terapii. Dziś MSPDiON zapewnia nie tylko terapię prowadzoną w gabinetach przez rzeszę specjalistów, ale dba o to, by życie osób niepełnosprawnych urozmaicić, czyniąc je w miarę możności godnym i szczęśliwym. Stąd m.in. uczestnictwo w finansowanych przez PFRON programach dotyczących zatrudnienia wspomaganego, prowadzenie mieszkania treningowego, mającego w przyszłości dać szanse na samodzielne życie w mieszkalnictwie chronionym, stąd realizowanie  serii tzw. zielonych projektów, dzięki którym osoby niepełnosprawne czerpią z zasobów lokalnej przyrody i wspierają ją poprzez organizację różnorakich akcji natury ekologicznej. Stąd wreszcie udział w  wydarzeniach sportowych, powołanie do życia sekcji milickiej Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław oraz drużyny piłkarskiej „Piłkarski Tryb Życia”.

 

MSPDiON liczy aktualnie 95 aktywnych członków, spośród których raz na trzy lata podczas Walnego Zebrania Wyborczego jest wybierany zarząd. Prezesem obecnie funkcjonującego zarządu jest Alicja Szatkowska.

 

W strukturach Stowarzyszenia działają następujące oddziały:

 

 1. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, a w nim:
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w ramach którego funkcjonują: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Poradnia Fizjoterapeutyczna, Poradnia Rehabilitacyjna
 3. Przedszkole integracyjne (6 grup)
 4. Przedszkole specjalne (3 grupy)
 5. Klasy na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (9 oddziałów)
 6. Zespół rewalidacyjno-wychowawczy (5 oddziałów)
 7. Przygotowanie do pracy (2 oddziały)
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej
 9. Środowiskowy Dom Samopomocy
 10. Mieszkania treningowe
 11. Bank żywności
 12. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 13. Wypożyczalnia pomocy dydaktycznych
 14. Hala Hippoterapii
 15. Pracownia Dogoterapii
 16. Pracownia Muzykoterapii

 

W przeciągu tylko ostatnich 3 lat MSPDiON otrzymało wiele nagród, które pokazują naszą dużą aktywność w obszarze społeczno-kulturalnym, kluczowym dla opisywanego projektu EVS:

 

7 września 2015- Nagroda „zDolne NGO” Dla najlepszej organizacji pozarządowej na Dolnym Śląsku

29 września 2015 roku- 2 miejsce Lodołamacze.  W kategorii Instytucja na poziomie ogólnokrajowym.

24 września 2015 1 miejsce Lodołamacze w kategorii instytucja na poziomie regionalnym

15 kwietnia 2014 roku 1 miejsce w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej Pożyteczni 2014

17 marca 2014 roku Podziekowanie  za trzyletnią partnerską współprace przy tworzeniu Lokalnego Inkubatora NGO

10 października 2013 roku- III miejsce Lodołamacze 2013 – Instytucja

24 września 2013 roku – Honorowa odznaka od Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Od roku 2000 MSPDiON prowadzi część swoich zajęć w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Główną ideą placówki jest przygotowanie do godnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Uczestnicy WTZ mają do dyspozycji pracownie tematyczne, w których zdobywają wiedzę i proste umiejętności oraz rozwijają różnorakie zainteresowania i pasje. Obecnie placówka dysponuje pracowniami: komputerową, artystyczną, plastyczną, ogrodniczą, techniczną, krawiecką, stolarską, gospodarstwa domowego, społeczną, porządkową.

Tam właśnie, w pracowniach artystycznej i plastycznej przeprowadzamy codzienne próby i warsztaty gry na instrumentach, śpiewu, recytacji i technik teatralnych, które po tygodniach ciężkiej pracy nasi podopieczni prezentują w postaci przedstawień słowno-muzycznych publiczności milickiej.  Tutaj również jest przestrzeń dla wolontariusza EVS.

W pracowni komputerowej natomiast nasi wychowankowie w ramach finansowanych przez PFRON programach dotyczących zatrudnienia wspomaganego, uczą się podstaw efektywnego i bezpiecznego komunikowania przez social media, starają się promować nasze Stowarzyszenia i efekty swojej pracy artystycznej.

Pomoc wolontariusza w tych obszarze może z jednej strony uatrakcyjnić zajęcia z punktu widzenia ich uczestników, osób o niepełnosprawności ruchowej, a z drugiej poprawić naszą skuteczność w docieraniu do społeczności lokalnej i szerzej całej społeczności internetowej.

 

Obecnie opieką i codzienną współpracą  z wolontariuszami w naszym stowarzyszeniu, poza licznymi zmieniającymi się pracownikami (w zależności od miejsca i formy terapii) zajmuje się w sposób ciągły  8 osób:  Agnieszka Jakubowska (specj. pracująca z dziećmi autystycznymi), Joanna Stachowiak (logopeda i kierownik zespołu),  psychologowie Małgorzata Drzewiecka i Dawid Ośko, terapeuci Arkadiusz Dobrowoski i  Wojciech Piskozub, terapeuta z Warsztatów Terapii Zajęciowej Krystian Zmyślony (osoba z wieloletnim doświadczeniem emigracyjnym, 7 lat pracy w stowarzyszeniach terapeutycznych w  Wielkiej Brytanii), oraz odpowiedzialny za social media i promocję MSPDiON Przemysław Walniczek. Są to w większości  osoby z doświadczeniami pracy z wolontariuszami EVS podczas poprzednich projektów realizowanych w naszym Stowarzyszeniu, oraz uczestnicy szkoleń Salto i NA dotyczących mentoringu i koordynowania EVSu.

Wszystkie wspomniane wyżej osoby są zaangażowane w stworzenie możliwie komfortowych warunków do samorozwoju wolontariusza,  poszerzeniu jego znajomości Polski, odnalezienia się w strukturze i charakterze pracy w MSPDiON.

Ponadto kadrę stowarzyszenia, którą w trakcie rocznego pobytu  poznaje wolontariusz EVS (jeśli nie podczas pracy, to regularnie organizowanych pikników i wydarzeń integracyjnych dla członków stowarzyszenia i ich rodzin, oraz dla społeczności lokalnej) tworzy ponad 150 pracowników, w tym psycholodzy, logopedzi, terapeuci, lekarze, rehabilitanci, dyplomowani opiekunowie i nauczyciele.  Posiadają oni specjalistyczną wiedzę z zakresu opieki i pracy z osobami niepełnosprawnymi poszerzaną i popartą przez praktykę ponad 20 lat działalności stowarzyszenia. Wiedzą tą chętnie dzielą się z każdym, kto wyraża zainteresowania jej zgłębieniem.

Obecnie Stowarzyszenie ma pod swoją opieką łącznie ponad 1000 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu milickiego i powiatów ościennych.

 

W pracy i opiece nad nimi od 4 lat systematycznie pomagają wolontariusze EVS i ta pomoc jest bardzo wysoko oceniania zarówno przez podopiecznych Stowarzyszenia jak i przez jego kadrę. Obecność międzynarodowych wolontariuszy wzbogaca sposób prowadzenia zajęć, uatrakcyjnia proces uczenia się i rehabilitacji.  Doświadczenie to potwierdzone jest również realizacją ponad 5 długoterminowych projektów EVS w ostatnich 3 latach.