null

Blog

null

Vlog

null

Podcast

Fundacja Mobilni Polacy została założona na Dolnym Śląsku, w Miliczu, w roku 2010. Od tego czasu do dziś przeprowadziliśmy szereg lokalnych oraz międzynarodowych projektów, tych ostatnich głównie w ramach programu Erasmus+, wcześniej znanego jako Youth in Action.

Jesteśmy NGO-esm, a więc niezależną, apolityczną, pozarządową organizacją non-profit.

Nasza działalność skoncentrowana jest wokół 4 głównych obszarów tematycznych:

1. Wolontariatu międzynarodowego EVS i innych projektów w ramach Erasmus+.

2. Budowie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez działania i inicjatywy dające ludziom poczucie sprawczości i podmiotowości wobec wszelkich organów władzy.

3.Wspieraniu i organizowaniu inicjatyw i indywidualnych działań młodych artystów, a więc osób, które tworzą, chcą aktywnie uczestniczyć w kulturze i nie brak im talentu, ale stają przed nimi problemy związane z biurokracją, dostępem do instytucji, bądź mają problemy z przełożeniem swoich działań na sukces rynkowy.

4. Współpraca z emigrantami i reemigrantami, zarówno polskiego pochodzenia jak i obcokrajowcami, w celu zwiększenia potencjału Polski, poprzez włączanie w jej życie osób z różnych kultur, oraz Polaków z doświadczeniem międzynarodowym.

 

Zapraszamy do współpracy absolutnie wszystkich, którzy wierzą w sens wspólnych działań.

Poprzez wspólną pracę wolontariuszy z Europy i krajów partnerskich oraz lokalnej młodzieży i pracowników fundacji, udowadniamy, że współpraca „na dole” jest wartością, bez której Unia Europejska będzie tylko biurokratycznym kolosem na glinianych nogach.

 

Współpracujemy z lokalnymi samorządami, instytucjami publicznymi oraz innymi NGO-osami, w celu podniesienia jakości działań, jakie przeprowadzamy na rzecz społeczności lokalnej. Bardzo dobrze układa się nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, jednym z większych tego typu ośrodków w Polsce.

 

Naszym kolejnym ważnym NGO-osowym partnerem jest Fundacja KOM – Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, która jest miejscem nastawionym na pracę metodami edukacji pozaformalnej, a jednocześnie instytucją kulturotwórczą i edukacyjną z powodzeniem konkurującą z miejskimi instytucjami kultury i szkołami, co poszerza ofertę kulturalną i edukacyjną dostępną dla mieszkańców, czyniąc ją w naturalny sposób ciekawszą.

OBSERWUJ:

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+